Bejelentés


Margaréta Óvoda Látogass el hozzánk és ismerd meg óvodánkat!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

Óvodapedagógusaink


Minősített óvodapedagógusaink

 

Pedagógusaink fogadó órája

 

 
Beősze Tamásné
- intézményvezető, óvodapedagógus, mesterpedagógus, óvodai szaktanácsadó

1976-ban kezdtem óvodapedagógusi pályámat - ebben az óvodában - ahol jelenleg is tevékenykedem. Óvodapedagógusi, közoktatási-vezető szakképesítéssel és szakvizsgával rendelkezem.
Fogékony vagyok az új, a korszerű és az alkalmazható pedagógia iránt, ezért szakmai ismereteimet több százórás továbbképzéseken, tanfolyamokon is bővítettem, megújítottam.
1977-től, Vörs község kis óvodájának vezetőjeként kamatoztattam szakmai tudásomat. 1993 óta vagyok ismét az intézményben. 1994-ben pályáztam meg a jelenlegi vezetői álláshelyet, azóta vezetem az intézményt.

2014-ben, mesterpedagógus minősítővizsgát tettem, óvodai szaktanácsadóként - intézményfejlesztés és tantárgygondozás szakterületen. Ezt a feladatot is ellátom, segítve, támogatva, fejlesztve Somogy megyében az óvodákat, pedagógusokat.

Vezetői munkám során, legfontosabb célom a szeretetteljes, biztonságot adó óvodai légkör, a pozitív érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtése és fenntartása volt.
Vallom, hogy a gyermekek hatékony megismerése, a sajátos képességeik figyelembe vétele, az őket körülvevő felnőttek elfogadó – tisztelő - empatikus magatartása, és az érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt és kiegyensúlyozott légkör alapvető feltétele az eredményes és hatékony óvodai nevelés megvalósításának.
Elsődlegesnek tekintem, hogy az óvodánkba járó gyerekek modern épületben, korszerű eszközökkel, esztétikus környezetben, természet és gyermekbarát csoportszobákban, jól felkészült, magas szakmai ismeretekkel rendelkező óvodapedagógusok irányításával, szeretetteljes légkörben fejlődjenek.
Célom: Az egyre nehezedő körülmények között, - az eddigi értékeink megőrzésével, továbbfejlesztésével - a szakmai elképzeléseink eredményes és hatékony megvalósítását, - az intézményi céloknak való megfeleltetését, az óvoda szakszerű működtetését biztosítani.
Hiszem: hogy
A siker az a mód, ahogyan éled hétköznapjaidat.
Apróságokban látszik, amiket teszel, amiket mondasz.
A siker nem a sok pénz, nem a fényes dicsőség.
A siker megértő lélek, nyitott gondolkodás.
Hűség a barátaidhoz, az eszményeidhez.
Gyermekekhez, akiket szeretsz, akik tanulnak Tőled.
A siker a jellemben rejlik, és mindenben, amit teszel."
/Maria Montessori/

 

MACI CSOPORT

Ángyán Attiláné
- óvodapedagógus, óvodai fejl.pedagógus

1983. szeptemberben Vörsön kezdtem pályámat, majd Holládon töltöttem egy évet. 1993 óta dolgozom az intézményben.

Óvodapedagógus, óvodai fejlesztőpedagógus képesítéssel és szakvizsgával rendelkezem.
Fejlesztőpedagógusi munkámat a BTM-es gyerekek egyéni fejlesztése területén végzem. Az óvodai szakmai munkaközösség vezetője vagyok. Nagycsoportban a zeneóvodai foglalkozásokat vezetem.
Munkám során a családi légkörhöz hasonló védő, óvó, kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló kapcsolatot alakítok ki a gyerekekkel, hiszen szükségük van a testközeli, meghitt kapcsolatra.
Arra törekszem, hogy az édesanyától távol töltött időben is megtalálják azt a szeretetteljes közeget, ahol nyugodtan játszhatnak, jól érezhetik magukat és játék közben észrevétlenül fejlődve, alkalmassá válhatnak az iskolai életre.

Pedagógiai hitvallásom:
„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőért élünk, a szépért, a jóért,
amit tehetünk."
(Széchenyi István)

 

Takács Anitaóvodapedagógus, óv.mozgásfejlesztő,gyógyped.asszisztens

 

"Mondd el, és elfelejtem.
Mutasd meg, és megjegyzem.
Engedd, hogy csináljam és megértem."
/ Kung Fu-Ce /
Gyógypedagógiai asszisztensi végzettségemmel kerültem sok évvel ezelőtt a somogysámsomi óvodához. Az ott eltöltött időt követően, nappali tagozaton szereztem óvodapedagógusi képesítést a szarvasi Főiskolán.
A "Margaréta" Óvodába 2012. februárjában kaptam állást.
Előző munkahelyemen a fogyatékkal élő fiatal felnőttek szociális foglalkoztatásában, fejlesztésében, képességeik és egészségük megőrzésében vettem részt. Az ott szerzett tapasztalataimat az óvodáskorú gyerekeknél is jól tudom hasznosítani.

A 2011/12-es tanévben, "A gyermekkor mozgásfejlődését segítő pedagógus" szakirányú képzésen szereztem diplomát, Győrben.
A 2012/13-as tanévtől,- ugyanezen főiskolán - pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló tanfolyamon vettem részt.

 

Horváth Endréné - dajka


1998-ban kerültem az óvodába. Szakmunkásképzőt és dajkai képesítést is szereztem. Jelenleg a kiscsoport (Maci) dadus nénije vagyok.
Imádom a gyerekeket, a munkámat, ezért szívesen és boldogan segédkezem nevelésükben. Törekszem arra, hogy örömet szerezzek nekik, és partner legyek fejlődésükben. Szeretném, ha mosolygós és kiegyensúlyozott gyerekek kerülnének ki csoportunkból, ezért én is mindent megteszek.
Az óvodai felnőtt közösségben jól érzem magam, jó a kollektíva, és még ehhez az is hozzájárul, hogy csodálatosan szép az óvoda és környezete.
A jövőben is szeretném, ha a gyerekek érdekének szem előtt tartásával tevékenykedhetnék, és ez a közösségi szellem megmaradna az óvodában.
MÉHECSKE CSOPORT

Pálné Simon Erika- óvodapedagógus, óvodai fejl. pedagógus


1981-ben Nagykanizsán kezdtem óvodapedagógusi pályámat,

majd 1982-től Zalakomári óvodában töltöttem néhány évet. 1988 óta dolgozom a Margaréta óvodában, óvónőként.
Óvodapedagógus diplomával, fejlesztőpedagógus szakirányú végzettséggel és szakvizsgával rendelkezem.
Óvónői munkám mellett az intézmény gyermek és ifjúságvédelmi felelőse vagyok. Hetente egy alkalommal kézműves foglalkozást vezetek középső és nagycsoportban.
A 2010/11-es tanévtől a Méhecske csoportot vezetem.
30 éves óvónői tapasztalattal és szeretettel nevelem, tanítom, gondozom a rám bízott gyerekeket egyéniségüknek,

érzékenységüknek, fogékonyságuknak, aktuális testi- lelki fejlettségi szintjüknek megfelelően.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek, és alkalmassá válnak a sikeres iskolakezdésre.
Munkám során a szülőkkel való szoros együttműködésre, precizitásra, tudatosságra, következetességre, türelemre és empátiára törekszem.
Mátésné Hajas Olga - dajka

2007-ben kerültem az Margaréta óvodába.
Szakmunkásképzőt végeztem, majd a dajkaképzést is megszereztem. Jelenleg a Méhecske csoport dadus nénije vagyok. A gyerekekkel mindig nagyon közvetlen a kapcsolatom, igyekszem mindenben segíteni a csoportban dolgozó óvónők munkáját.
A gyerekek sok színt visznek életembe, a csoportban mindig pezseg az élet. Úgy gondolom, hogy legfőbb feladatunk az értékek átadása, de mi is rengeteget tanulunk a gyerekektől.LEPKE CSOPORT

Farkasné Simon Valéria
óvodapedagógus. BTM-es együttnevelő ped.


Ide s tova 30 éve dolgozom ebben az óvodában, már a gyakorlati időmet is itt töltöttem.
Célom, hogy minél színesebb egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, érdeklődő gyerekeket adhassak át a tanító néniknek az iskolába.
Fontos számomra a gyerekek egészséges életmódra nevelése, ennek részeként hetente ovitornát tartok, sok időt töltünk a szabadban, kirándulunk. A gyerekek mindennapos mozgásigényének kielégítését változatos udvari játékokkal, sokirányú mozgásos tevékenységgel igyekszem biztosítani.
Óvodánk tágas udvara sokféle lehetőséget nyújt ehhez, valamint a 2010-ben elkészült új tornatermünk is modern mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelve.
A megújult Margaréta Óvodának mind a belső tere, mind pedig az udvara nagyon szép, örömmel dolgozom ezen a helyen, a munkatársaim segítőkészek, közvetlen, jó a kapcsolatunk.
Hogy meglévő tudásomat fejlesszem, jelenleg szakirányú képzésben veszek részt a Kaposvári Egyetemen, BTMN.- es gyerekek együtt nevelő pedagógus szakán.

Mottóm: „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger.”
/Teréz anya/


Koltai Beáta - óvodapedagógus

Tanulmányaimat a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán végeztem óvodapedagógus szakon. A Margaréta óvoda nevelőtestületének az idei tanévtől vagyok tagja.
Célom, hogy a rám bízott gyermekeket segítsem abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve, megismerjék a körülöttük lévő világot, önmagukat, ezáltal derűs, érdeklődő, nyitott felnőtté váljanak.
Fontosnak tartom a hagyományőrzést, a néptánc alapú mozgásfejlesztést, amit a gyermektáncon keresztül adhatok át a gyerekeknek.
Szeretek a Margaréta óvodában dolgozni, mert egy gyermekközpontú, nyitott, a gyermek szeretetén és tiszteletén alapuló közösségben, nagy tapasztalattal rendelkező munkatársakkal dolgozhatom.

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni,
ha az megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi."
/Szabó Magda/


Simon Lászlóné - dajka

1996 óta dolgozom az óvodában, első években élelmezésvezetői teendőket is elláttam. Szakmunkásképző és dajkai képesítésem van. Az idei tanévtől a nagycsoportosok (Lepke csoport) dadus nénije vagyok.
Tevékenyen igyekszem részt venni a csoport életében, törekszem arra, hogy az óvónőknek jó segítője legyek. Az óvónők elképzeléseit, ötleteit - mind a nevelésben, mind a csoportnak elkészítendő eszközökben lelkiismeretesen, igényesen szeretem megvalósítani.
Szeretem a gyerekeket, a munkámat, és nagyon szeretek az óvodai közösségben, a kollektívával együtt dolgozni ebben a szép, felújított intézményben.


 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!